de fret in 'schema'

beweging

voeding

het frettenhuis

de dierenarts

de vacht

opvoeden