Schedel van een marter-achtige, waarschijnlijk gaat het hier om een schedeltje van een nerts. Het schedeltje is gevonden op een stuk land omgeven door water (in Zoeterwoude-dorp) waar tot 1967 een nertsenfokkerij heeft gestaan.
De kaak, de grootte en de lijnen van de kop komen erg overeen met die van een grote fret.

verzorging